Covid-19

Pirmiausiai atvykdami sportininkai turi gauti iš varžybų organizatoriaus raštą (patvirtinimą), kad jie atvyksta į aukšto meistriškumo varžybas.
Atvykstantieji sausuma turi:

  1. Iki kelionės pradžios užpildyti keleivio formą – https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form/passenger (forma trijų kalbų LT, EN, RU)
  2. Turėti neigiamo Covid-19 testo daryto ne seniau nei prieš 72 val., rezultatą patvirtinančią pažymą / laboratorijos tyrimo atsakymo formą.
  3. Turėti anksčiau minėtą patvirtinimą.
  4. Covid-19 testas nereikalingas, jeigu asmuo gavo du Covid-19 vakcinos skiepus ir turi tai įrodantį dokumentą.

GRĮŽUSIEMS / ATVYKUSIEMS IŠ UŽSIENIO

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1

IZOLIAVIMOSI IŠIMTYS

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio/viskas-apie-izoliacija/izoliavimosi-isimtys