Akreditacija

Akreditacijos Paraiška

Pateikus Žurnalistų akreditavimo paraišką, žiniasklaidos atstovas turi tinkamai ir teisingai informuoti atstovaujamas auditorijas. Naudoti oficialų renginio pavadinimą: Rally Žemaitija 2024

 

 

Kompiuteriai ir kita įranga žiniasklaidos atstovams nesuteikiami. Akreditacija į ralį nemokama.

„Rally Žemaitija“ akreditacija bus suteikiama tik media atstovams, turintiems LASF išduotą metinę akreditaciją ir laiku pateikusiems išankstinę el. akreditacijos formą, kuri publikuojama www.autorally.lt; www.rallyzemaitija.lt; www.lasf.lt; Sportity. 

Užpildytą išankstinę akreditacijos paraiškos formą privaloma pateikti el. paštu info[eta]kelmesask.lt iki 2024-06-10 d. (pirmadienis)

 

MEDIA akreditacija (Leidimų išdavimas)

Media atstovai privalo atvykti asmeniškai į spaudos centrą, pateikti originalią pasirašytą akreditacijos paraišką ir atsiimti išduodamus paketus. Neįvykdžius šių sąlygų, akreditacija ralio metu negalioja.

Spaudos centras

Spaudos centre žurnalistams, fotografams ir video operatoriams bus sudarytos galimybės:

 • atsiimti akreditacijas ir lipdukus;
 • pasinaudoti bevielio interneto ryšiu;
 • turėti darbo vietą foto/video/audio bei tekstinės medžiagos apdorojimui.

Saugumo reikalavimai žiniasklaidos atstovams

 1. Griežtai draudžiama būti lenktynių vietoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų.
 2. Akredituoti MEDIA atstovai varžybų metu privalo laikytis teisėjų, saugos darbuotojų ir oficialių asmenų instrukcijų ir teisėtų reikalavimų, pasirinkti saugią stebėjimo vietą trasoje bei būti pasirengę neįprastoms situacijoms ar avarijoms visų varžybų metu.
 3. Akredituotas MEDIA atstovas su tam skirta liemene, išduota LASF ar renginio organizatoriaus, turi teisę būti pavojingose trasos zonose, ne toliau nei 2 (dviejų) metrų atstumu nuo saugos ribų (tvoros, juostos). MEDIA atstovai be skiriamosios liemenės, išduotos renginio organizatoriaus ar LASF, neturi teisės būti pavojingose trasos zonose ir zonose skirtuose žiniasklaidos atstovams.
 4. Akredituotų MEDIA atstovų darbas ar jų įrangos buvimas varžybų vietoje, jokiu būdu negali įtakoti varžybų vykdymo saugumo ar varžybų dalyvių rezultatų.
 5. Draudžiama naudoti „dronus“ ir bet kurią kitą nuo žemės valdomą techniką be organizatoriaus sutikimo.
 6. Saugokitės judančių transporto priemonių! Jūsų saugumas trasoje ar serviso zonoje priklauso tik nuo Jūsų. Atkreipkite ypatingą dėmesį į jus supančią aplinką ir veiksmus joje!
 7. Nestovėkite pernelyg arti ralio automobilių serviso zonoje, netrukdykite darbo mechanikams bei visai komandai! Venkite remtis į ralio automobilius, nes jie gali pradėti staigiai judėti, o kai kurios automobilių detalės gali būti įkaitusios ar trapios.
 8. Venkite stovėti šalia gelbėtojų ir / ar greitosios pagalbos automobilių, nes jie gali pradėti staigiai judėti, be išankstinio įspėjimo.
 9. Tuo atveju, kai būtina peržiūrėti darbo medžiagą (nuotraukos, filmuotą medžiagą ir kita), venkite tai daryti netoli varžybų trasos ar nuo jos nusisukę. Pasirinkite saugesnę vietą!
 10. Kiek įmanoma, venkite kirsti varžybų trasą. Jei reikia kirsti trasą, pasirinkite vietą, kur yra geras matomumas, ir įsitikinkite, kad neartėja joks automobilis.
 11. Bet kurio saugos taisyklių punkto pažeidimas, gali būti priežastimi panaikinti akreditaciją ir pašalinti iš lenktynių stebėjimo vietos.
 12. Pateikdami žiniasklaidos akreditacijos prašymą, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte Lietuvos ralio žiniasklaidos atstovų akreditavimo saugumo taisykles, sutinkate su aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir prisiimate visą atsakomybę už savo veiksmus.

Ralio Logotipai

Dronų naudojimo tvarka varžybose

Akredituotas žiniasklaidos atstovas naudoti filmavimui/fotografavimui skirtus dronus arba kitokius nuo žemės valdomus prietaisus gali tik su išankstiniu organizatoriaus sutikimu, o sutikimą gavus – besąlygiškai vadovautis Lietuvos transporto saugos administracijos bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėmis.

Informacijos šaltiniai:
https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/civiline-aviacija/bepilociai-orlaiviai